27 Aralık 2014 Cumartesi

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Tedavi Yöntemi

Kronik böbrek yetmezliği hakkında hazırladığımız yazımızda size kronik böbrek yetmezliği ve tedavisi  hakkında bilgiler vereceğiz. İyi okumalar dileriz. 


Kronik Böbrek YetmezliğiSizler için kronik böbrek yetmezliğinde tedavi yöntemleri hakkında bir yazı hazırladık.
Kronik böbrek yetmezliği uzun soluklu bir süreçtir. Bu yüzden ciddi nefroloji takibi gerektirir. Burada böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkların çok iyi tedavi edilmesi böbrek yetmezliğinin son dönemlere ulaşmasını geciktirir.

Bu yüzden şeker hastalığı gibi yüksek tansiyon gibi hastalıkların çok iyi kontrol edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. İlaç tedavileri hasta bazında karar verilir. Bunun yanında diyet uygulamaları vardır. Tansiyon hastalarında tansiyon mümkün olduğunca en düşük seviyelerde, büyük tansiyonun 110 küçük tansiyonu 80 in altında tutulacak şekilde kontrol edilmeye çalışılması gerekir.

Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi 


Böbrek yetersizliği çok ilerlerse son dönem böbrek yetersizliği ortaya çıkar. Böbrekler kanı temizleme görevini hiçbir şekilde yapamaz. Kandaki zararlı atıkların düzeyi yükselir. Ayrıca, kan tuzları normal sınırların dışına çıkar. Bunlardan en önemlisi potasyumdur. Kan potasyumu normalin çok üzerine çıkarsa hayati tehlike belirir. Bu aşamaya gelen hastaların böbreklerine başka tedavi yöntemleri ile yardım etmek gerekir.
Kronik böbrek yetersizliği önceden çok sık olarak ölüme yol açmaktaydı. Ancak , günümüzde çok etkin bir şekilde tedavi edilmektedir. Bu nedenle, son dönem böbrek yetmezliğinden korkmamak ama bu hastalığa karşı bilinçli olmak gerekir. Son dönem böbrek yetersizliği ortaya çıktığında sadece ilaç kullanarak hastayı tedavi etmek mümkün olmaz. Burada böbreğin görevlerini üstlenecek başka tedavi yöntemleri gereklidir. Bu yöntemler başlıca 2 tanedir : Bunlardan biri Diyaliz yçntemidir diğeri de böbrek nakli.

Diyaliz iki şekilde uygulanabilir 
  • Hemodiyaliz (makine diyalizi)
  • Periton diyalizi (karın diyalizi)
Böbrek nakli, hastaya başka bir kişiden alınan yeni bir böbreği takarak vücuttaki zararlı artıkları temizlemektir. Böbrek nakli de iki ayrı tür vericiden yapılabilir :
  • Canlı vericiden
  • Kadavradan (yeni ölmüş bir kimseden)

Hemodiyaliz


Bir makine aracılığı ile hastanın kanının özel bir filtreden süzdürüldüğü ve içindeki zararlı maddelerin temizlendiği ve temizlenen kanın hastaya geri verildiği bir tedavi şeklidir. Bu amaca uygun olarak süzgeç görevi yapacak yapay özel filtreler üretilmiştir. Bu filtrelerin diyaliz makinelerine takılması, kanın bir pompa ile hastadan çekilerek bu zardan süzdürülmesi ile hemodiyaliz gerçekleştirilir. Bu süzme işlemi sırasında filtrenin bir ucundan hastanın kanı girer. Bu kandaki üre, kreatinin gibi zararlı maddeler, potasyum adı verilen ve fazlası vücuda zararlı olan bir tuz ile diğer zararlı maddeler dışarı alınır. Filtrenin diğer ucundan temizlenmiş olarak çıkan kan ise vücuda geri döndürülür. Hemodiyaliz sırasında vücutta fazladan birikmiş suyun çekilmesi ile tansiyon yüksekliği de daha kolay kontrol edilir.

Periton (Karın) Diyalizi


Kanı zararlı artıklardan temizlemek için her zaman yapay filtreler gerekmez. Bu amaçla insanın kendi karın zarı da filtre yerine kullanılabilir. İnsanın kendi karın zarı olan peritonun kullanıldığı diyaliz şekline periton diyalizi (karın diyalizi) adı verilir.
Kronik böbrek yetmezliği tedavisi üzerine yazımız burada bitiyor. Umarız işinize yaramıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder