8 Ocak 2015 Perşembe

Mesane Kanseri

Siz değerli okurlar için mesane kanseri üzerine bir çalıma gerçekleştirdim. Mesane kanseri nedir , mesane kanseri belirtileri nelerdir , mesane kanserinden nasıl korunabiliriz sorularına cevap aradım. İyi okumalar dilerim.

Mesane Kanseri

Mesane iç yüzeyi özel bir hücre tabakasıyla kaplıdır.Bu hücreler yapı gereği idrar kesesini, idrarın tahriş edici etkisine karşı korurlar.Yaşam döngüleri gereği çoğalarak ölürler ve yerlerini genç hücrelere bırakma suretiyle ölürler.Mesane kanserinde ise bu hücreler kontrolsüz olarak çoğalırlar ve sağlam dokuları işgal ederler.Bu duruma bazen tümör gelişimi denir ve her tümör kanser özelliğe sahip olmayabilir. Bu nedenle mesane kanseri için 'kötü huylu tümör' tanımlaması daha uygun olur.

Mesane Kanseri Belirtileri ve Korunma

Mesane kanseri;idrarınızı yaparken ağrı olmaksızın kan gelmesi (hematuri), sık sık idrara çıkma ihtiyacı veya idrarda görülen irin ve idrar sırasında yakıcı acı duyma belirtileri arasındadır.Mesane, böbrek kanseri noktasında, idrarı toplayan boşluk ola­rak görülmektedir. Bu boşluğun içini örten zar epitelyum hücre­lerinden yapılmıştır. Epitelyum hücrelerinin bazıları normal bö­lünmeleri sırasında risk faktörlerinin etkisi altında kanser hücre­sine dönüşebilir. İşte bu safhadan önce risk faktörlerini bilip bunlara engel olabilirsek mesane kanserinin %50 oranında önü­ne geçebiliriz.

Mesane Kanserinden Korunmak İçin

 • Sigara içmeyin. 
 • Zarar verici kimyasal maddelerden uzak durun. 
 • Her gün 5 öğün sebze ve meyve yiyin. 
 • Ailesel faktörleri bulunanlar ve endoksan tedavisi almış olanlar taramalara girmeyi ihmal etmemelidir. 

Mesane kanseri, erkekte 4. kadında ise 10. sırada sık görülen kanser türüdür.

Riski Artıran Faktörler 

 • Sigara içmek: Bütün vakaların %25-60′ında kansere sigara yol açmaktadır. Eğer fazla sayıda ve uzun müddet içilmişse kanser olu­şuma riski artar. Sigara bırakıldıktan sonra kanser riski %30-60 ora­nında düşer. Erkeklerde kadınlara kıyasla 3 misli fazladır.
 • Kimyasal maddelere maruz kalma: Multiple kimyasal mad­delerle, boyayla, lastikle, deri, tekstil ve alüminyumla çalışanlarla oto sanayisinde çalışanlarda, 2-naftolamin ve benzidinle çalışan­larda, testisleri kanserojenlere maruz kalanlarda mesane kanseri görülebilir. Bu işlerde çalışan Amerikalı erkeklerin %20-25′inde mesane kanseri görülmektedir.


Riski Azaltan Faktörler : 

Günde 5 öğün yenilen sebze ve meyveler kanserden korun­ma sağlar. 

Değişmez Risk Faktörleri : 

 • Cinsiyet: Erkeklerde 4 kat daha fazla mesane kanseri riski bulunmaktadır. Bu fazlalık erkeklerin daha fazla sigara içmeleri ve çalıştıkları yerlerde daha fazla kimyasal maddeye maruz kalmalarıyla açıklanabilir. 
 • Yaş: Vakaların çoğu 65 yaş üstündedir ve ortalama yaş 72′ dir. 
 • Ailevi faktörler: Yakın akrabalarında mesane kanseri olanla­rın, hem ailevi hem de çevreden gelen faktörlerle daha fazla me­sane kanseri oldukları bilinmektedir. 
 • İlaçlarla tedavi: Mesela siklofosfamid (endoksan), mesane kan­seri riskini artırmaktadır. 

Araştırılmakta Olan Risk Faktörleri 

 • Beslenmeyle ilgili risk faktörleri: Yağ, et, kahve, süt, alkol, E vitamini, karotenoitler, kalsiyum ve sodyum kanser riskini azal­tıcı besinler arasında araştırılanlardır. Ancak henüz kesin sonuç alınmış değildir. Fakat sarımsak mesane kanserini azalt­maktadır. 
 • Az sıvı alınması: Çok sıvı tüketmenin mesane kanseri riski­ni azalttığına inanılmaktadır ancak şimdiye kadar kesin sonuç alınmış değildir. 
 • Üriner sistem hastalıkları: Henüz kesin bir sonuç elde edile­memiştir. Yalnız Mısır’da mesanedeki sistosomiasis’in kansere yol açtığı bilinmektedir. Fakat bu etken ABD’de yoktur. 
 • Tıbbi ilaçlar: Fenasetin idrarda asetaminofen (parasetemol)” olarak çıkar. Bunun mesane kanserine neden olup olmadığı anla- * şılamamıştır. Yalnız non-steroid antienflamatuar ilaçların mesane kanseri riskini azalttığına dair az sayıda yayın vardır. Gerek saka­rin gerekse “tatlandırıcı” şekerlerin ve saç boyalarının kanser ris­kini artırmadığı da pek çok araştırma tarafından belirlenmiştir. 

Mesane Kanserinde Erken Tanı ve Evreleri 


Epitelyum ve onun altındaki tunika propria denilen kısım ve onun da altındakiadale tabakasında kanser oluşmuş ancak henüz lenf düğümlerine sıçramamıştır. Bunun tanınması­na erken tanı diyoruz. Bu kanserlerin %90′ı transisyonal hücreli, diğerleri de skuamöz hücreli kanserlerdir. %l-2 oranında da adeno kanserler oluşabilirler. İlk işareti, idrarda kan görülmesi veya tespitidir. Fakat diğer mesane hastalıklarında ve prostat büyümesinde de görülebilir. Bunun ayrımını sistoskopi ile üro­log yapar. Sık idrara çıkma da ikinci işaretidir. Kanser üretraya yakınsa ağrılı işeme meydana gelir. Pelvik ağrı veya vücudun yan bölgesinde ağrı da yapabilirler.

Eğer çok erken bir tümör teşhisi yapılmışsa yalnız o kısma ilaçla tedavi uygulanabilir. Ancak biraz ilerlemiş bir kanser var­sa; onu cerrahi olarak çıkarmak ve arkasından da radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulamak suretiyle hastalar %80-95 iyile­şebilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder